เวลาทำการ

เปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

ปิดทำการ
วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปรัชญา
เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น

อัตลักษณ์
ความรู้ดี มีความรักและเมตตา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


  • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • 02-6755304-12
    ต่อ 5100 - 5101
  • 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120