เวลาทำการ

เปิดทำการ
จันทร์ - เสาร์ : 7.30 น. - 17.30 น.

ปิดทำการ
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปรัชญา
เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น

อัตลักษณ์
ความรู้ดี มีความรักและเมตตา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


  • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • 02-6755304-12
  • hr@slc.ac.th
  • 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120